Ngày 17-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã cung cấp thông tin điều tra, giám sát, xử lý năm trường hợp còn lại mắc COVID-19 được công bố ngày 12 và 13-8  và 8/8 trường hợp công bố ngày 16-8.

Trong số này có ba giáo viên gồm hai giáo viên THCS và một giáo viên THPT. Một người trong đó từng đến chợ Mân Thái và chợ Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 1

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 2

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 3

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 4

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 5

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 6

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 7

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 8

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 9

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 10

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 11

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 12

Đà Nẵng: Thêm 3 giáo viên mắc COVID-19, lịch di chuyển dày đặc - ảnh 13