SCB ưu đãi lớn cho khách hàng tổ chức và doanh nghiệp
(PLO)- Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai chương trình khuyến mãi “Tháng vàng SCB - Cùng doanh nghiệp khai xuân đắc lộc”.

Từ nay đến hết ngày 29-02-2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) triển khai chương trình khuyến mãi “Tháng vàng SCB - Cùng doanh nghiệp khai xuân đắc lộc” dành cho các khách hàng tổ chức, doanh nghiệp mở mới các khoản tiền gửi có kỳ hạn VND tại SCB trong thời gian triển khai chương trình.

Cụ thể, sản phẩm tiền gửi đầu tư trực tuyến (áp dụng với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ), kỳ hạn gửi từ 11 tháng đến dưới sáu tháng, lãi suất huy động là 5%/năm. Với kỳ hạn từ sáu tháng trở lên, khi gửi tiền trong tháng 12-2019, tháng 1 và 2-2020, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi cộng thêm lãi suất lần lượt là 0,3%/năm, 0,35%/năm và 0,4%/năm.

Tương tự, đối với sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn thông thường và tiền gửi đầu tư ưu việt (áp dụng với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ) có kỳ hạn từ sáu tháng trở lên, khi gửi tiền trong tháng 12-2019, tháng 1 và 2-2020, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi cộng thêm lãi suất lần lượt là 0,2%/năm, 0,25%/năm và 0,3%/năm.

Đồng thời, với tiền gửi có kỳ hạn từ sáu tháng trở lên khi tham gia sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn thông thường và tiền gửi đầu tư ưu việt (áp dụng hình thức lĩnh lãi cuối kỳ), khách hàng sẽ nhận được 1-5 chỉ vàng SJC- vàng Thần tài may mắn khi đạt từ 2.000 điểm thưởng trở lên. 

P.V