Lực lượng Taliban đã chính thức nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8-2021.

Chính quyền Nga ra điều kiện công nhận Taliban

(PLO)- Nga cho biết sẵn sàng hỗ trợ Taliban đảm bảo quyền con người và hòa hợp về sắc tộc trong hệ thống chính trị để nhận được sự công nhận của Nga và cộng đồng quốc tế.