Trước đó, công ty đề xuất được dời trạm nghiền này về trạm nghiền Phú Hữu tại quận 9. Tuy nhiên, căn cứ theo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của TP.HCM, TP đã không chấp thuận. UBND TP đề nghị công ty tìm địa điểm khác phù hợp hơn.

UBND TP giao UBND quận Thủ Đức, Sở TN&MT, Công an TP giám sát chặt chẽ việc ngưng hoạt động và di dời trạm nghiền Thủ Đức, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và không gây ô nhiễm môi trường.

Trạm nghiền Thủ Đức có diện tích 104 ha, nằm trong diện phải di dời từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.