Ông Thống không thông tin cụ thể nội dung văn bản này nhưng cho hay là đang thực hiện các nội dung theo văn bản của UBKT Trung ương.

Như đã thông tin, ông Vũ Minh Hoàng (26 tuổi), công tác trong khoảng 15 tháng (từ tháng 8-2014 đến tháng 1-2016) thì được đề bạt phó vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ.

Cụ thể, tháng 6-2014, khi ông Hoàng đang du học ở Trung Quốc thì chánh văn phòng BCĐ Tây Nam bộ có quyết định tuyển dụng ông làm công chức tập sự, thời gian tập sự 12 tháng tính từ ngày 1-8-2014. Ông được bố trí làm việc tại phòng Nghiên cứu-Tổng hợp trực thuộc Văn phòng BCĐ. Trước khi có quyết định tuyển dụng nói trên, BCĐ Tây Nam bộ có văn bản hỏi Ban Tổ chức Trung ương và được trả lời thống nhất cho tiếp nhận ông Hoàng không qua thi tuyển và việc điều động, tiếp nhận và xếp lương phải thực hiện theo các quy định hiện hành.

Mặc dù ông Hoàng không có mặt làm việc thực tế tại cơ quan ngày nào nhưng ngày 8-9-2014 BCĐ Tây Nam bộ lại có quyết định cử ông Hoàng đi du học, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Nhật Bản. Đến tháng 8-2015, ông được công nhận hết thời gian tập sự và năm tháng sau (tháng 1-2016), mặc dù ông Hoàng đang còn học tập ở nước ngoài nhưng ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng BCĐ Tây Nam bộ (không được phân công phụ trách công tác tổ chức cán bộ), lại ký quyết định điều động, bổ nhiệm “vắng mặt” cho ông Hoàng làm phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Hơn một tháng sau, ông Việt lại ký tiếp quyết định cho ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP Cần Thơ…

UBKT Trung ương sau đó vào cuộc làm rõ các sai phạm tại BCĐ Tây Nam bộ giai đoạn 2011-2016, trong đó kết luận việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng là không đúng theo quy định…