Đề nghị sớm kết luận vụ "nước mắm nhiễm asen'
(PLO) - Phải sớm công bố kết luận sai phạm trong vụ công bố nước mắm nhiễm asen để đảm bảo công bằng.

Nhân phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo đã nêu ý kiến về việc chậm công bố kết luận vụ “nước mắm nhiễm asen”.

Đề nghị sớm kết luận vụ
Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo kiến nghị sớm công bố kết luận vụ nước mắm nhiễm asen để đảm bảo công bằng

Theo thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, Bộ Thông tin và Truyền thông trong các cuộc họp giao ban đã lưu ý báo chí mỗi khi đưa tin về những sản phẩm không an toàn phải đưa tin cụ thể, không để ảnh hưởng cho các sản phẩm và doanh nghiệp khác.

Thực tế, theo thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo, nhiều bài báo đưa tin chung chung về những sản phẩm không an toàn, điều đó khiến cho người tiêu dùng và thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực.

Tuy vậy, về vấn đề xử lý trách nhiệm, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đã dẫn vụ việc “nước mắm nhiễm asen” và đề nghị phải sớm công bố kết luận về sai phạm của các bên liên quan.

“Trong vụ việc này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phân loại và xử lý nghiêm những cơ quan báo chí đã thông tin chưa chính xác. Thế nhưng cho đến nay, kết luận về sai phạm các bên liên quan vẫn chưa được công bố”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Hướng về bàn chủ tọa Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam kiến nghị các bên liên quan như Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương sớm thống nhất để đưa ra kết luận về trách nhiệm các bên liên quan trong vụ việc công bố nước mắm nhiễm asen.

“Chúng tôi đã xử lý báo chí rất nghiêm thì cũng đề nghị các cơ quan liên quan sớm có kết luận và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đã công bố sai để đảm bảo sự công bằng”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nói.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cũng nhận định Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiêm khắc xử lý những tờ báo trong vụ “nước mắm nhiễm asen” và nói rằng: “Các cơ quan báo chí rất cần thiết sự trung thực”.

Đề nghị sớm kết luận vụ
Thứ trưởng Phạm Công Tạc lưu ý báo chí nên tham vấn sâu hơn các nhà khoa học về tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm tránh sai sót đáng tiếc

Ở góc độ khoa học, công nghệ, Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho rằng, liên quan đến những tiêu chuẩn kỹ thuật mà người tiêu dùng khó nhận ra được, báo chí nên tham vấn ý kiến các nhà khoa học để tránh những sai sót đáng tiếc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) yêu cầu đơn vị này báo cáo việc kiểm điểm xử lý đối với các cá nhân trong vụ công bố kết quả khảo sát nước mắm. Trong đó có việc kiểm điểm đối với cá nhân ông Đoàn Phương, Chủ tịch Vinastas. Báo cáo này gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20-4.

CHÂN LUẬN