Nhân sự mới
(PLO)- Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, vừa được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu.

Thủ tướng vừa bổ nhiệm ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia thay ông Phạm Minh Huân đã nghỉ hưu.

Nhân sự mới - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp vừa được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia

Hội đồng tiền lương quốc gia gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên đại diện của Bộ LĐ-TB&XH, 5 thành viên đại diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam và 5 thành viên đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương.

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia là một thứ trưởng Bộ LĐ-BT&XH, 3 Phó Chủ tịch gồm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Nhân sự mới - ảnh 2
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trực tiếp tham gia đối thoại với người lao động tại Công ty TNHH Pou Yen Việt Nam. Ảnh: P.ĐIỀN

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng tiền lương quốc gia là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, tiền lương. Có trình độ, năng lực để xem xét, đề xuất những kiến nghị yêu cầu của cơ quan do mình đại diện và có điều kiện tham gia hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng tiền lương quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nghiệm, nhiệm kỳ 5 năm. 

PHONG ĐIỀN