ĐH Y Dược sẽ trở thành trường ĐH thứ tám thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Trường được thành lập, phát triển theo định hướng nghiên cứu tiên tiến trong lĩnh vực y tế của khu vực, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực, những sản phẩm khoa học chăm sóc sức khỏe ở trình độ cao.

Trường tập trung phát triển các lĩnh vực có nhu cầu cao như dược học, công nghệ và kỹ thuật y học hiện đại (công nghệ y sinh học phân tử - tế bào, kỹ thuật xét nghiệm, thiết bị và vật liệu y sinh…); kết hợp với nghiên cứu và triển khai ứng dụng các sản phẩm khoa học liên ngành sẵn có ở ĐH Quốc gia Hà Nội như khoa học và công nghệ y - sinh phân tử - tế bào - miễn dịch, công nghệ nano, các phương pháp xét nghiệm, điều trị mới…