Đây là cây cầu mà tỉnh Thừa Thiên - Huế thỏa thuận với tỉnh Sê Kông viện trợ không hoàn lại.

Cầu Xê Rôn được khởi công từ tháng 4/2012, bằng bê tông cốt thép với tổng mức đầu tư 7 tỉ 319 triệu đồng. Việc đưa cầu Xê Rôn vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước đi lại; thúc đẩy phát triển du lịch, trao đổi mua bán hàng hóa nâng kim ngạch thương mại, thu hút đầu tư ở khu vực biên giới của hai nước, góp phần vào sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Lào nói chung và giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế với tỉnh Sê Kông nói riêng.

Theo Công Bình (CAND)