UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP về dự thảo nghị quyết quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn.
Theo dự thảo, TP.HCM sẽ giảm 2.299 cán bộ không chuyên trách ở phường/ xã/thị trấn, từ 6.787 người xuống còn 4.368 người.

TP.HCM sẽ giảm gần 2.300 cán bộ không chuyên trách - ảnh 1
Tại UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cán bộ không chuyên trách mảng tư pháp - hộ tịch có khối lượng công việc rất lớn. Ảnh: LÊ THOA

Thực hiện Nghị định 34/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính cũng giảm chỉ còn từ 10 đến 14 người, ứng với từng đơn vị phường/xã/thị trấn.
Cụ thể, đơn vị loại 1 giảm từ 22 xuống 14 người, đơn vị loại 2 giảm từ 20 xuống 12 người và đơn vị loại 3 giảm từ 19 xuống 10 người. Số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách cũng giảm từ 21 xuống 13 vị trí.
Mức phụ cấp chức danh cho nhóm này bằng 1,14 lần mức lương cơ sở. Tuy nhiên, UBND TP.HCM đề xuất hỗ trợ bổ sung hàng tháng theo trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Nguồn kinh phí bổ sung này được lấy từ nguồn ngân sách TP.
Việc này là nhằm động viên và đảm bảo giữ nguyên chế độ, chính sách, ổn định tâm lý với đội ngũ hoạt động không chuyên trách.
Riêng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng thêm chế độ khác theo quy định về Dân quân tự vệ. Các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, phó bí thư duy trì bồi dưỡng trách nhiệm bằng 0,1 mức lương cơ sở.
Theo tờ trình này, UBND TP nhìn nhận, khi thực hiện sắp xếp, bố trí lại bộ máy cấp xã theo Nghị định 34/2019 sẽ là áp lực rất lớn với TP.
Việc giải quyết sắp xếp bộ máy nhưng không xây dựng chế độ, chính sách hỗ trợ sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người hoạt động không chuyên trách và có thể tác động gây mất ổn định trong hệ thống chính trị.
UBND TP cho rằng người hoạt động không chuyên trách có cường độ làm việc, đảm nhiệm khối lượng công việc không khác biệt so với cán bộ, công chức ở phường/xã/thị trấn.
Do đó, với 2.299 cán bộ mất việc, UBND TP đề nghị hỗ trợ thêm trợ cấp một lần với người hoạt động không chuyên trách bị giảm biên chế. Cụ thể, mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương theo trình độ chuyên môn thời điểm thôi việc.
Dự kiến mức kinh phí chi trả chế độ cho 2.299 người hoạt động không chuyên trách bị cho nghỉ việc là 120 tỉ đồng (tính bình quân số năm công tác là 10 năm/người).