Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX

Trong phiên khai mạc, UBND TP sẽ báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm trên địa bàn TP, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND TP… Sở GD&ĐT cũng sẽ báo cáo kết quả năm học 2019-2020 và công tác chuẩn bị năm học 2020-2021.

Cũng tại kỳ họp này, Thường trực HĐND TP sẽ trình bày tờ trình về chương trình hoạt động giám sát của HĐND TP năm 2021, đồng thời báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.

Đáng chú ý, kỳ họp này còn tiến hành công tác nhân sự vào ngày họp thứ hai và phiên chất vấn, trả lời chất vấn vào ngày họp thứ ba HĐND TP.