(PL)- Ngày 18-7, phát biểu tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển Liên Hiệp Quốc (UNCTAD, tại Nairobi của Kenya), trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Vũ Quang Minh, Trưởng đoàn Việt Nam, đã giới thiệu các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tăng cường chủ động hội nhập.

Cụ thể như thúc đẩy cắt giảm hàng rào thương mại, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư và thúc đẩy thương mại quốc tế...

Theo trưởng đoàn Việt Nam, các nỗ lực của Chính phủ cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và đưa Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình. Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì hỗ trợ cho các nước thu nhập trung bình thấp và các nền kinh tế chuyển đổi.

Ông Vũ Quang Minh cũng nhấn mạnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn tích cực hỗ trợ các nước kém phát triển hơn trong các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh. Việt Nam mong muốn cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quốc tế này.

V.THỊNH