Xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
(PLO)- Bộ NN&PTNT cần công bố đường dây nóng phản ánh về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y giả, kém chất lượng và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn bản yêu cầu các bộ, ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và chất cấm dùng trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý về phân bón hữu cơ, phân bón khác, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi trong phạm vi cả nước. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp chứng nhận chất lượng phân bón hữu cơ, phân bón khác, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong việc cấp phép chứng nhận quản lý phân bón trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật sản xuất phân bón giả, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản sử dụng chất. Bộ NN&PTNT cần công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phân bón giả và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi giả, kém chất lượng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I-2016.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ động phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì chuyển xử lý hình sự.


TRÀ PHƯƠNG