Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm vừa ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới.

Theo đó, các đơn vị trong ngành phải nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng và phát triển văn hóa; thường xuyên giáo dục tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, chấp hành nghiêm đạo đức công vụ và Điều lệnh CAND...

Bộ trưởng giao Tổng cục Chính trị CAND chủ trì nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc văn hóa ứng xử CAND trong quan hệ giao tiếp với cơ quan, tổ chức, công dân; với các loại đối tượng quản lý, đấu tranh; giữa công an các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Xử nghiêm nếu công an nhũng nhiễu, ứng xử kém với dân - ảnh 1
Sẽ xử lý nghiêm các cán bộ công an có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với nhân dân,…  

Chỉ thị cũng yêu cầu lực lượng CAND phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm về văn hóa ứng xử, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với nhân dân, có tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh CAND; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra cán bộ, chiến sĩ vi phạm văn hóa ứng xử.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến đối với thực hiện văn hóa ứng xử của CAND. Xây dựng thông tư của Bộ Công an quy định việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND.

Trước mắt, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; đặt hòm thư góp ý tại các trụ sở giải quyết các công việc cho cơ quan, tổ chức và nhân dân; lập điện thoại đường dây nóng, điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy... để nhân dân đóng góp ý kiến với CAND.