TP.HCM hướng dẫn chỉ định cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2

Hướng dẫn chỉ định cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện như sau:

TP.HCM hướng dẫn chỉ định cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 1
TP.HCM hướng dẫn chỉ định cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 ảnh 2

Nguồn: HCDC