Trong ngày 10-10, đoàn khảo cổ đang tiến hành mở thêm hố thăm dò tại chùa Thuyền Lâm và nhà dân để tìm kiếm tung tích cung điện Đan Dương và khu lăng mộ vua Quang Trung.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 1
Hố thăm dò tại chùa Vạn Phước. Ảnh: NGUYỄN DO

Đoàn khảo cổ đang tiến hành đào thăm dò các hố tại gò Dương Xuân (Trường An, TP Huế, Thừa Thiên-Huế) để tiến kiếm tung tích của cung điện Đan Dương và mộ vua Quang Trung.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 2
Hố thăm dò tại nhà dân. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau những ngày tiến hành mở hố khảo cổ tại gò Dương Xuân, nơi mà Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cho rằng, đây là địa điểm chôn cất vua Quang Trung sau khi băng hà.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 3
Công tác mở hố thăm dò được thực hiện tỉ mỉ. Ảnh: NGUYỄN DO

Đoàn khảo cổ đã đào được các lớp đất lạ, nghi có liên quan đến các công trình kiến trúc và thu giữ được nhiều gạch, mảnh sành, mảnh sứ tại các hố khảo cổ.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 4
Đoàn công tác thăm dò phải thực hiện rất cẩn thận dù xới một lá cuốc xuống đất. Ảnh: NGUYỄN DO.

PGS.TS Bùi Văn Liêm-Phó viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết, công việc khảo sát thăm dò đúng vào mùa mưa ở Huế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác khai quật khảo cổ tại đây.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 5
Thăm dò trong khu vực lòng đất để tìm các chứng tích để chứng minh đây là khu vực chôn cất vua Quang Trung sau khi băng hà. Ảnh: NGUYỄN DO.

Vừa qua, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch đã ký quyết định cho phép Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò tại gò Dương Xuân với diện tích 22 m².

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 6
Các lớp đất tại hố khảo cổ ở chùa Vạn Phước. Ảnh: NGUYỄN DO

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 7
Đoàn khảo cố kiểm tra tỉ mỉ các hiện vật vừa phát hiện được. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo đó, trong thời gian thăm dò, các cơ quan cấp phép phải chú trọng đến việc bảo vệ địa tầng của di tích, đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 8
Một hiện vật được tìm thấy trong lòng đất. Ảnh: NGUYỄN DO.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 9
Nhiều mảnh vỡ gốm sàng được tìm thấy khi khai quật thăm dò. Ảnh: NGUYỄN DO.

Thấy gì khi khai quật khu vực mộ vua Quang Trung  - ảnh 10
Hiện vật tìm thấy được chú thích và sắp xếp rất cẩn thận. Ảnh: NGUYỄN DO.

Những hiện vật thu thập được, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế bảo quản, báo cáo Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.