Đáng chú ý nhất ở Sóng là những bức tranh làm bằng da khá độc đáo, hiếm thấy của Dũng. Triển lãm được kéo dài đến hết ngày 14-3-2013. Hà Hùng Dũng có khá nhiều triển lãm chung và cá nhân ở Hội Mỹ thuật, Trường ĐH Mỹ thuật.

HÒA BÌNH