Vụ điểm cao vẫn rớt viên chức: Sở GD&ĐT cho kiểm tra

Vụ thi điểm cao vẫn rớt viên chức: Sở GD&ĐT cho kiểm tra lại

Trước đó, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, nói rằng việc tính điểm xét tuyển thực hiện theo Điều 12 của Nghị định 29/2012, Sở GD&ĐT không tự đặt ra cách tính điểm này. Cụ thể, thang điểm 100 được tính bằng cách lấy điểm học tập trung bình (hệ số 1) cộng với điểm thi tốt nghiệp/luận văn (hệ số 1) rồi cộng với điểm thi phỏng vấn (hệ số 2).

Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng với những giáo viên học theo diện tín chỉ thì khoản 3 Điều 12 của Nghị định 29/2012 ghi rất rõ ràng: “Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2”. Như vậy điểm xét tuyển của họ phải là điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (hệ số 2) cộng với điểm phỏng vấn (hệ số 2). Cho nên việc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam lại tính cả điểm luận văn cho thí sinh học hệ tín chỉ là không phù hợp với quy định tại nghị định trên.

Nhiều giáo viên phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM về việc chấm điểm có bất cập. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Hưng, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, cho biết đối với trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì cách tính điểm được quy định tại khoản 3 Điều 12 của nghị định trên. Theo đó, điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2. Ông Hưng cũng khẳng định việc tính điểm trong đợt xét tuyển vừa qua Sở GD&ĐT đã thực hiện đúng theo quy định này.

Tuy nhiên, khi PV cung cấp một số trường hợp xét tuyển đang học hệ đào tạo tín chỉ nhưng lại được tính điểm luận văn, ông Hưng cho biết Sở sẽ kiểm tra lại bằng gốc của những người này xem họ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay không. Nếu có một trường hợp học tín chỉ mà được tính cả điểm luận văn trong những trường hợp này thì sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ điểm xét tuyển trong đợt tuyển dụng vừa qua.

“Trước đó, tinh thần là nhập điểm theo khóa học, còn chưa rõ là đào tạo theo hệ thống tín chỉ hay không. Để tôi cho kiểm tra. Nếu kiểm tra lại thấy có trường hợp học theo hệ tín chỉ mà tính cả điểm luận văn vào thì mình sai, mình chịu trách nhiệm” - ông Hưng nói.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm