(PL)- Theo Quyết định số 73 của Thủ tướng Chính phủ, một số mức phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch sẽ được tăng kể từ ngày 15-2.

Cụ thể, người lao động thường trực 24/24 giờ sẽ được hưởng mức phụ cấp 115.000 đồng/người/phiên trực đối với bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt (mức cũ là 45.000 đồng). Đối với bệnh viện hạng II, mức phụ cấp 90.000 đồng/người/phiên trực; các bệnh viện còn lại là 65.000 đồng; trạm y tế xã, bệnh xá quân dân y là 25.000 đồng. Ngoài ra, lao động thường trực 24/24 giờ còn được hỗ trợ tiền ăn là 15.000 đồng/người/phiên trực.

Về phụ cấp chống dịch, người đi giám sát, điều tra dịch; tham gia chống dịch; điều trị người mắc bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh truyền nhiễm được hưởng phụ cấp 150.000 đồng/ngày/người đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C lần lượt là 100.000 đồng và 75.000 đồng.

Ngoài ra, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật sẽ được tăng thêm rất nhiều. Cụ thể, tùy loại phẫu thuật (loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III), mức phụ cấp cho người mổ chính, người gây mê hồi sức hoặc châm tê chính sẽ lần lượt là 280.000, 125.000, 65.000, 50.000 đồng/người/phẫu thuật (hiện là 70.000, 35.000, 25.000 và 20.000 đồng).

TT