Tên của tôi trong giấy khai sinh cũng như giấy CMND cũ là Nguyễn Trí Thức. Hai tuần trước, tôi làm thủ tục cấp chuyển sang sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD). Tuy nhiên, tên của tôi trong thẻ CCCD lại đổi thành Nguyễn Chí Thức. Xin hỏi, hiện tên trong thẻ CCCD và các giấy tờ khác của tôi bị khác nhau thì tôi có được cấp lại thẻ CCCD hay phải điều chỉnh lại toàn bộ giấy tờ khác theo tên trên thẻ CCCD?

Bạn đọc Nguyễn Trí Thức (thucnguyen…@gmail.com)

Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo thông tin anh Thức cung cấp, trường hợp của anh được xem xét là sai sót thông tin trên thẻ CCCD.

Theo khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân, khi có sai sót thông tin trên thẻ CCCD hoặc khi công dân có yêu cầu thì sẽ được cấp đổi thẻ CCCD.

Về thủ tục cấp đổi thẻ CCCD, công dân nộp tờ khai cấp CCCD tại cơ quan quản lý CCCD thuộc công an cấp huyện nơi thường trú hoặc cơ quan quản lý CCCD thuộc công an cấp tỉnh nơi đăng ký tạm trú. Công dân nộp lại thẻ CCCD.

Như vậy, anh Thức không cần phải thay đổi tất cả giấy tờ khi họ tên trên CCCD bị ghi sai. Anh chỉ cần thực hiện thủ tục cấp lại thẻ CCCD để điều chỉnh họ tên trên thẻ CCCD.