Gia đình ông Lý Lâm (Cà Mau) sống ở vùng đặc biệt khó khăn, được Nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT). Mẹ ông bị bệnh và muốn lên TP.HCM kiểm tra lại sức khỏe, trường hợp này mẹ ông có được hưởng BHYT không? Khi khám chữa bệnh tại TP.HCM mẹ ông được hưởng BHYT như thế nào?

Bảo hiểm xã hội  TP.HCM trả lời như sau:

Theo Điều 23 của Luật BHYT, khám sức khỏe tổng quát không được hưởng BHYT.

Mẹ của ông Lâm sẽ được hưởng quyền lợi khi đi khám chữa bệnh trên địa bàn TP.HCM như sau:

Không được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trên địa bàn TP.HCM nếu không có giấy chuyển viện của BV Đa khoa tỉnh Cà Mau hoặc các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn TP.HCM được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (x) mức quyền lợi được hưởng nếu điều trị ngoại hoặc nội trú tại các bệnh viện quận, huyện.

Thanh toán 60% chi phí khám chữa bệnh BHYT (x) mức quyền lợi được hưởng tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh nếu điều trị nội trú (không có giấy chuyển viện của BV Đa khoa tỉnh Cà Mau hoặc các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn TP.HCM).

Thanh toán 40% chi phí khám chữa bệnh BHYT (x) mức quyền lợi được hưởng tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương nếu điều trị nội trú (không có giấy chuyển viện của BV Đa khoa tỉnh Cà Mau hoặc các bệnh viện quận, huyện trên địa bàn TP.HCM).

Trong trường hợp thẻ BHYT của mẹ ông có ký hiệu K1, K2 hoặc K3 thì sẽ được hưởng BHYT 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

(Theo chinhphu.vn)