Tôi đang thử việc tại công ty được 20 ngày. Vừa qua, tôi có nghe nói công ty sẽ ký với tôi hợp đồng lao động ba tháng. Dựa vào hợp đồng này, tôi có được tham gia bảo hiểm thất nghiệp hay phải ký 12 tháng mới được?

Le Huong (lethihuongthao_binhthuan@yahoo.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu, trả lời: Theo khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

-Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc gồm có:

1. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

2. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

3. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, chỉ cần bạn và công ty giao kết hợp đồng làm việc như trên thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.