Kèm theo biển này là trích quy định phạt tiền các hành vi vứt, xả rác bừa bãi, không đúng nơi, đúng chỗ... Thế nhưng ngay tại chính nơi cắm tấm biển đó, rác thải bị chất thành đống khi mà người dân thiếu ý thức sống quanh đó vẫn bất chấp mang rác ra vứt (ảnh).

Có biển cấm vẫn như không - ảnh 1

Thiết nghĩ để người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường sống đô thị thì biện pháp khả quan nhất là phải lắp camera giám sát để có chế tài cụ thể, may ra mới ngăn ngừa được tình trạng vứt, xả rác bừa bãi...