Phân loại rác tại nguồn là việc làm rất cần thiết, thế nhưng, đây cũng là bài toán không dễ thực hiện trong ngày một ngày hai. Song, nếu chúng ta quyết tâm thực hiện, việc phân loại rác sẽ trở thành thói quen tốt. Tại TP.HCM, nhiều quận, phường cũng đã tuyên truyền thực hiện điều này nhưng tôi nhận thấy không nhiều nơi thực hiện; có nơi thực hiện thì bảng hiệu nhỏ, thùng rác nhỏ không ấn tượng cho lắm. 

Phân loại rác, phải trực quan sinh động cỡ này - ảnh 1
Hai thùng rác trên đường Lê Hồng Phong, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trên nhiều tuyến đường thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, việc phân loại rác hữu cơ và vô cơ đang thực hiện bằng việc đặt hai thùng rác cạnh nhau với hai màu sắc để người dân phân loại rác. Tôi quan sát thấy người dân thích thú với việc này bởi rất dễ thực hiện bỏ rác vào thùng hữu cơ hay vô cơ khi có những hình ảnh vẽ phía trên rất rõ ràng để phân biệt hai loại rác.

Phân loại rác giúp người dân người dân chung tay bảo vệ môi trường sống. Mô hình này cần được nhân rộng ở nhiều địa phương góp phần tạo thói quen tốt, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống.