Đà Nẵng muốn cắt giảm 10% chi thường xuyên trong năm 2020

Ngày 17-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa ra Quyết định 1265/QĐ-UBND ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn TP.

Trong năm 2020, Đà Nẵng sẽ siết chặt kỷ luật tài khóa - ngân sách nhà nước. TP cũng sẽ đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được HĐND TP thông qua.

Đà Nẵng muốn cắt giảm 10% chi thường xuyên năm 2020. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng tiếp tục cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị.

Đà Nẵng đặt chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ.

Trong đó, Đà Nẵng phấn đấu tiết kiệm 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội… Đà Nẵng cũng phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được duyệt. TP cũng không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, Đà Nẵng tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội.

Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

Đà Nẵng cũng thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. Đảm bảo 100% các dự án đầu tư công có đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

“Tiến hành rà soát, cắt giảm, giãn tiến độ, tạm dừng các hạng mục công trình thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp để điều chuyển, phân bổ kế hoạch vốn cho các công trình, dự án đảm bảo tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao” - quyết định nêu.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, Đà Nẵng sẽ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Qua đó xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Đà Nẵng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

“Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí” - quyết định nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm