Pháp Luật PLO

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 1

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 2

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 3

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 4

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 5

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 6

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 7

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 8

Quỹ từ thiện Kim Oanh trong cuộc chiến phòng, chống COVID-19 - ảnh 9

Thực hiện: ĐÔNG TRÚC