Bộ Công Thương sắp thay đổi lãnh đạo các cục, vụ
(PLO)- Trong tháng 9 này, Bộ Công Thương sẽ rà soát, điều chuyển, sắp xếp lại một số nhân sự lãnh đạo cục, vụ. Thậm chí lãnh đạo Bộ sẽ cho bãi nhiệm một vài nhân sự.

Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, sắp tới bộ này sẽ có một số vị trí chủ chốt đứng đầu vụ, cục được điều chuyển, bố trí công việc phù hợp hơn hoặc bãi nhiệm.

Theo đó, dự kiến danh sách nhân sự này sẽ được lãnh đạo Bộ chốt và công bố ngay trong tháng 9 này. Một lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết việc thay đổi nhân sự cũng là hành động thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị sơ kết sáu tháng mới đây của Bộ Công Thương. Việc cải cách nhân sự sẽ được tiến hành công khai, minh bạch đúng quy định nhằm đảm bảo bộ máy được vận hành hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Ngoài việc cải cách bộ máy nhân sự, lãnh đạo này cũng chia sẻ Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát một loạt các văn bản pháp luật, quy chế quản lý bị đánh giá là chưa thực sự thông thoáng, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, chưa tận dụng được cơ hội do hội nhập mang lại.

Cùng với đó thúc đẩy các ngành công nghiệp dịch vụ mạnh hơn, trong đó có công nghiệp khai khoáng. Khuyến khích tập đoàn, tổng công ty và cả các doanh nghiệp tư nhân phải tập trung sản xuất, coi đây là giải pháp quan trọng để góp phần tăng trưởng. Bộ cũng siết chặt quản lý đối với lĩnh vực kinh doanh đa cấp, đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan.

TRÀ PHƯƠNG