Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thương mại Biên giới Trung ương, tại các cửa khẩu, hạ tầng kỹ thuật thương mại còn lạc hậu, thiếu hệ thống kho, bãi và các trang thiết bị bốc dỡ hàng… Bên cạnh đó, việc kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu như nông, thủy sản có nơi chưa thường xuyên. Đồng thời, việc thiếu cơ sở thiết bị kiểm dịch cũng gây khó khăn cho công tác giám định mẫu. Do đó, các cửa khẩu biên giới khó thu hút đầu tư, nhất là các hoạt động xuất nhập khẩu thương mại.

Theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới giai đoạn từ năm 2008 đến hết chín tháng đầu năm 2013 đạt 72 tỉ USD, tăng bình quân trên 10%/năm. Trong đó, năm 2012 đạt 13,1 tỉ USD, tăng 27% so với năm 2008.

TRÀ PHƯƠNG