(PL)- Trước đây, cha mẹ của anh em ông Hoàng Dương Liễu qua đời để lại mảnh đất rộng gần 800 m2 (không có di chúc).

 

Ông Liễu cho rằng cha mẹ đã bàn giao mảnh đất này cho vợ chồng ông quản lý. Còn anh của ông thì lại cho rằng người cha đã bán mảnh đất này cho mình vào năm 1994.

Hai bên phát sinh mâu thuẫn, nhiều lần yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết. UBND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã công nhận việc chuyển nhượng đất năm 1994 giữa anh ông Liễu và người cha. Mặt khác, UBND huyện cho rằng vào năm 1998 người cha đã qua đời nhưng một năm sau, UBND huyện vẫn cấp giấy đỏ đứng tên người cha là sai quy định. Từ đó, tháng 3-2014, UBND huyện Tuyên Hóa đã có Quyết định số 561 thu hồi, hủy bỏ giấy đỏ nêu trên.

Ông Liễu khiếu nại, UBND huyện này ra Quyết định số 1832, nội dung thừa nhận việc chuyển nhượng đất và tài sản trên đất giữa anh ông Liễu và người cha, giữ nguyên Quyết định số 561. Ông Liễu tiếp tục khiếu nại thì chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ra Quyết định số 368 bác đơn của ông.

Ông Liễu bèn khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu tòa hủy các quyết định của chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa và chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, đồng thời hủy hợp đồng chuyển nhượng đất giữa anh ông với người cha đã mất.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên bác yêu cầu hủy các quyết định hành chính của ông Liễu. Riêng về yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất, tòa nhận định không thuộc thẩm quyền, phạm vi điều chỉnh trong vụ án hành chính nên HĐXX không xem xét. Nhận định rõ ràng là thế nhưng khi tuyên án, không hiểu sao HĐXX lại tuyên… bác luôn yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất của ông Liễu.

Sau phiên tòa này, ông Liễu kháng cáo. Xử phúc thẩm mới đây, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã nhận định yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất là yêu cầu về dân sự, tòa không giải quyết trong vụ án hành chính. Tòa sơ thẩm đã nhận định đúng nhưng lại tuyên bác yêu cầu của người khởi kiện. Như vậy, tòa sơ thẩm không xem xét mà vẫn giải quyết phần dân sự trong bản án hành chính là vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Từ đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy phần quyết định bác yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng trong bản án hành chính sơ thẩm. Theo tòa phúc thẩm, nếu đương sự có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng đất thì sẽ được giải quyết trong một vụ án dân sự.

DƯƠNG HẰNG