VKSND Tối cao yêu cầu thi hành án hành chính tồn đọng

VKSND Tối cao yêu cầu thi hành án hành chính tồn đọng

(PLO)- Hiện còn 66 vụ việc án hành chính chưa thi hành xong (có 28 việc bản án, quyết định có hiệu lực trong năm 2017). Cá biệt có việc bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực từ năm 2011-2012 đến nay chưa được thi hành.
Dân thua kiện cũng phải thi hành án hành chính

Dân thua kiện cũng phải thi hành án hành chính

(PL)- Tòa bác yêu cầu khởi kiện các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của UBND tỉnh. Cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức thi hành bản án hành chính có hiệu lực pháp luật của tòa?
‘Quan’ hết đường trốn thi hành án

‘Quan’ hết đường trốn thi hành án

(PL)- Người không thi hành bản án hành chính có thể bị áp dụng một trong sáu hình thức xử lý: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.