Không lựa chọn người có biểu hiện ‘chạy chọt, vận động'
(PLO)- “Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, thiếu gương mẫu... có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”.

Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nói như trên.

Sáng 20-8, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Còn một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cho biết sau ba năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị.

Không lựa chọn người có biểu hiện ‘chạy chọt, vận động' - ảnh 1
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhiều cấp ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, từng bước cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt làm được, ông Trần Quốc Vượng cũng điểm lại những mặt tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy, đơn vị chỉ đạo thiếu sâu sát, chưa thực sự chủ động trong việc lựa chọn nội dung trọng tâm để quyết liệt thực hiện.

“Những vấn đề nổi cộm chưa được quan tâm đúng mức, còn lúng túng, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Triển khai việc thực hiện chuyên đề hằng năm ở một số địa phương, đơn vị còn hình thức, đơn điệu, chưa phù hợp, chưa hấp dẫn với các đối tượng, chưa tạo được phong trào hành động sâu rộng, thiết thực...” - ông Vượng nói.

Đặc biệt, ông Vượng cho rằng vẫn còn một bộ phận đảng viên có biểu hiện thiếu quyết tâm, chưa thực sự gương mẫu, tích cực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. “Việc cảnh báo phòng ngừa sai phạm thiếu kịp thời, chưa phát hiện sớm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng phải chịu hình thức xử lý của Đảng và pháp luật của Nhà nước” - ông Vượng nói.

Trong thời gian tới, ông Trần Quốc Vượng đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

"Không có việc mỗi đồng chí một xe"

Bên cạnh đó, để tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Quốc Vượng đề nghị cần chuẩn bị tốt công tác nhân sự.

Theo ông Vượng, các cấp ủy, tổ chức đảng đều phải thấm nhuần lời Bác đã căn dặn: "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém mà nên", "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; phải tránh xa để loại trừ những biểu hiện "tư duy nhiệm kỳ", cục bộ, thân quen, nể nang, dễ dãi khi lựa chọn nhân sự cấp ủy cho nhiệm kỳ mới.

“Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, "dĩ hòa vi quý", thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, tham  nhũng, lãng phí, tiêu cực; có biểu hiện chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau” - ông Vượng nói.

Ông Vượng cũng đề nghị tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân phải có chương trình, kế hoạch thật cụ thể, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải tạo được phong trào chuyển biến thực sự theo gương Bác. Cần phải tiết kiệm từ việc nhỏ nhất như văn phòng phẩm, điện nước, xăng xe, đi máy bay, tiết kiệm các việc tiêu dùng cá nhân… theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

“Những năm gần đây, theo Chỉ thị của Tổng Bí thư, khi tổ chức các chuyến đi của Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương tổ chức đi xe chung cho các Phó ban, chứ không có việc mỗi đồng chí một xe. Việc này hiện nay thực hiện tương đối tốt. Chúng ta tới một cơ sở mà đoàn xe dài dằng dặc rất là phản cảm. Chúng ta cần chú ý việc này” – ông Vượng nói.

TÁ LÂM