(PL)- Đối với tôi thì toàn bộ sức nặng của phương châm mà Thủ tướng đưa ra nằm ở hai chữ cuối cùng, đó là “hiệu quả”. Những chữ khác, theo tôi, chỉ là cái mà Chính phủ cần phải đạt được để đi tới hoạt động hiệu quả.
Tất cả nằm ở ‘hiệu quả’! - ảnh 1
TS NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Để hiệu quả, trước hết Chính phủ cần xác định được mục đích của mình là gì, vai trò của Chính phủ trong xã hội này. Không nên ôm đồm quá mà chỉ đi vào những thứ thực sự căn bản cho đúng vai trò, vị trí của Chính phủ trong xã hội. Và khi đã xác định được vai trò, vị trí, nhiêm vụ của mình thì làm mọi cách để thực hiện những mục tiêu đề ra với chi phí tiết kiệm, hiệu quả nhất. Vì toàn bộ chi phí cho Chính phủ hoạt động đều do xã hội chu cấp. Đó gọi là HIỆU QUẢ.

Để tăng hiệu quả thì Chính phủ phải có kỷ cương, liêm chính, phải làm (hành động) chứ không chỉ nói hay và phải biết uyển chuyển, nhanh nhạy trong điều kiện mọi thứ đều biến đổi, phát triển - tức là phải sáng tạo…

Năm 2017, Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tốt, đã rất nỗ lực cải cách hành chínhkiện toàn thể chế, ngõ hầu giúp doanh nghiệp nhẹ gánh chi phí thủ tục hơn. Kết quả chưa đến ngay tức khắc với doanh nghiệp nhưng có nhiều dấu hiệu đáng mừng đang xuất hiện.

Ví dụ, chỉ số Môi trường kinh doanh do Ngân hàng Thế giới xếp hạng hằng năm đã cho thấy Việt Nam nhảy 14 bậc (từ 82 lên 68), lần đầu tiên xếp hạng cao hơn Trung Quốc, Indonesia… Đó là một dấu hiệu đáng khích lệ.

Tôi mong rằng trong năm mới 2018, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực những gì đã đề ra, giữ vững cam kết và đem lại nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Quán tính sẽ dần hình thành và trở nên bền vững khi Chính phủ kiên định phương châm hành động của mình. Dù thế nào, chúng ta đã bắt đầu bước vào năm 2018 với niềm vui và hy vọng mới.

TS NGUYỄN ĐỨC THÀNH Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế
và chính sách (VEPR)