(PL)- Ngày 9-5, tại Đồng Nai, Hội Luật gia và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị giới thiệu về lịch sử chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Tại hội nghị, nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nói chủ quyền biển, đảo của Việt Nam đã được khẳng định từ hàng ngàn năm trước và hiện nay dân tộc ta đang kế thừa những giá trị mang tính liên tục của lịch sử để tiếp tục gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng theo nhà sử học Dương Trung Quốc, từ nhà Lê, vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và xác nhận chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thời nhà Nguyễn cũng tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa… Mới đây, tại triển lãm “Đồng Nai hướng về biển, đảo”, tỉnh Đồng Nai cũng đã giới thiệu bốn tấm bản đồ cổ và 14 bản đồ của các nhà sưu tầm trong và ngoài nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

D.ĐÔNG