(PL)- Câu chuyện doanh nghiệp (DN) xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình) được Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng miễn thuế nhập khẩu cho 20 ô tô 30-54 chỗ trở thành tâm điểm của dư luận vài ngày qua.

Lý do được đưa ra là Bộ Tài chính xét thấy dự án của Xuân Trường nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được ưu đãi thuế thu nhập DN và số xe mà Xuân Trường đề xuất nằm trong danh mục được miễn thuế nhập khẩu. Những lý do khác như đây là xe hiện đại, có tác dụng bảo vệ môi trường tại khu di sản thiên nhiên, trong nước chưa lắp ráp được… cũng được vận dụng để bộ này đề xuất miễn thuế nhập khẩu cho DN Xuân Trường.

Liệu điều đó đã ổn?

Trong bối cảnh kinh tế đang khó khăn, người dân và các DN nhỏ và vừa vẫn đang nỗ lực làm ăn, kinh doanh và đóng thuế. Gánh nặng thuế, phí còn nhiều bất hợp lý nhưng người dân và các DN khác vẫn cố gắng thực hiện.

Trong một môi trường bình đẳng và công khai, mọi công dân và DN đều bình đẳng trước nghĩa vụ và quyền lợi đóng thuế. Nghĩa vụ đóng thuế chắc chắn không thể chỉ là của một số người, một số DN hoặc đại đa số đóng thuế, còn một số ít thì không hoặc được ưu ái miễn giảm trong khi khả năng vẫn có thể đóng thuế.

Trong một xã hội văn minh, thuế chắc chắn là mối quan tâm chính của mọi công dân, DN và tổ chức. Ở nhiều quốc gia tiên tiến, việc đóng thuế nhiều còn là niềm tự hào của bất kể công dân và DN nào, vì anh đang đóng góp vào ngân sách để phục vụ cho sự phát triển và đó cũng là phục vụ cho chính anh. Dĩ nhiên, cần phải nhắc lại điểm cốt yếu: Tính hiệu quả và công khai trong việc sử dụng tiền thuế của một quốc gia chính là động lực để người dân và DN đóng thuế.

Những khẩu hiệu quen thuộc của ngành thuế đối với người dân chính là: Nộp thuế để xây dựng và phát triển đất nước; thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước… Mọi công dân theo luật định đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân; các DN, dù lớn hay bé, cũng vẫn đang hoàn thành tốt nhất nghĩa vụ thuế.

Vậy nên một DN với nhiều dự án lớn như Xuân Trường xin miễn thuế và nếu được chấp nhận chắc chắn sẽ không đảm bảo được sự bình đẳng, vốn là mục tiêu đạt đến của ngành thuế.

CHÂN LUẬN