(PL)- Ngày 30-6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (gọi tắt là vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm).

Tổng Bí thư yêu cầu các bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, bí thư Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao, bí thư Ban Cán sự Đảng VKSND Tối cao chỉ đạo các cơ quan chức năng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, sớm kết thúc để nhanh chóng đưa ra xét xử. Trong quá trình xử lý, cần tuân thủ theo quy định của pháp luật, không chịu bất kỳ sức ép nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội. 

Tổng Bí thư cũng giao trưởng Ban Nội chính Trung ương - phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp công tác và kịp thời báo cáo kết quả xử lý với Tổng Bí thư.

(Theo VOV)