(PL)- Ngày 27-12, Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng cho hay qua khảo sát 378 doanh nghiệp trên địa bàn TP thì mức thưởng tết năm nay cao nhất là 172 triệu đồng đối với lao động quản lý, thấp nhất là 100.000 đồng.

Trong bốn loại hình doanh nghiệp mà sở này khảo sát thì lao động đang làm việc tại các công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn có mức thưởng tết thấp nhất. Lao động làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có mức thưởng tết cao nhất. Mức thưởng giữa lao động quản lý và người lao động có sự chênh lệch lớn. Cụ thể, tại các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp nhà nước, mức thưởng cao nhất của lao động quản lý gấp sáu lần mức thưởng cao nhất của người lao động, còn ở doanh nghiệp FDI là bốn lần.

Theo Sở LĐ-TB&XH, tiền lương bình quân của lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2013 cao hơn từ 500.000 đến 1,8 triệu đồng/người/tháng so với năm 2012. Theo đó, mức lương cao nhất mà người lao động nhận được trong năm 2013 là 105 triệu đồng/tháng, còn năm 2012 chỉ 66 triệu đồng/tháng. Trong số 378 doanh nghiệp được khảo sát, không có doanh nghiệp nào xảy ra tình trạng nợ lương năm 2013.

TẤN TÀI