Những nguy hiểm trên cầu Rạch Chiếc - ảnh 1

Hướng từ quận 9 sang quận 2 có những hàng đinh sắt nhô lên rất khó nhìn thấy nên người đi bộ dễ bị té (ảnh 1). Chiều ngược lại hướng từ quận 2 sang quận 9 lại có nhiều miểng thủy tinh (ảnh 2). Rất mong cơ quan chức năng sớm xử lý tình trạng này.