Báo chí góp phần tạo đồng thuận niềm tin xã hội

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và giai đoạn 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch phát triển ngành TT&TT giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016 - 2020 nói chung, ngành TT&TT tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ.

Toàn ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với việc tập trung thực hiện chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đặc biệt chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, Kinh tế số, xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam đã lan tỏa đến mọi ngõ ngách của xã hội, từ trung ương đến địa phương.

Báo chí đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Phản ánh dòng chảy của xã hội Việt Nam, góp phần tạo đồng thuận niềm tin xã hội và khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng.

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu toàn ngành TT&TT đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 3 triệu tỉ đồng so với gần 2,2 triệu tỉ đồng năm 2016. Tổng nộp ngân sách nhà nước của ngành đạt gần 106.000 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm 2016 (76.000 tỉ đồng). Tổng số doanh nghiệp toàn ngành TT&TT năm 2020 đạt con số hơn 64.000 doanh nghiệp, tăng 50% so với năm 2016 (41.000 doanh nghiệp).

Trong lĩnh vực viễn thông, tỉ lệ hộ gia đình kết nối Internet tăng gần 3 lần trong năm năm qua, đạt 75%, cao hơn mức trung bình của thế giới 1,3 lần (57,4%).

Tổng doanh thu ngành công nghiệp ICT cũng có bước tăng trưởng mạnh mẽ trong năm năm, đạt hơn 120.000 tỉ đồng năm 2020, tăng gần 1,8 lần sau năm năm.

Mạng xã hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, cạnh tranh với các mạng xã hội quốc tế, với các tên tuổi như Zalo, Mocha, Lotus, Gapo, tăng trưởng gấp 3 lần so với năm 2016. Số lượng tài khoản người dùng đạt hơn 90,5 triệu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm