Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế TP.HCM cho biết, nợ thuế tăng cao đang nằm ở khu vực xây dựng và bất động sản, chiếm hơn một nửa số nợ thuế, với tổng nợ là 4.640 tỉ đồng.
Điển hình, Công ty Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận nợ hơn 1.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất; Công ty Đầu tư và phát triển Sài Gòn nợ hơn 440 tỉ đồng tiền thuê đất; Công ty Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo nợ hơn 130 tỉ đồng;...
Dù nhiều doanh nghiệp nợ thuế nhưng 6 tháng đầu năm 2019, Cục thuế TP.HCM cũng đã thu được cho ngân sách 133.774 tỉ đồng, tăng 2,22% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn hơn 77 ngàn tỉ đồng.
Cục thuế cũng cho biết, các doanh nghiệp nhà nước chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước qua thuế gần 12 ngàn tỉ đồng, nhưng khối doanh nghiệp nước ngoài trên 30 ngàn tỉ đồng.