Cần đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã yêu cầu tại Hội nghị tổng kết năm năm tuyên truyền chiến lược cải cách hệ thống thuế sáng 29-11.

Bà Hồng cho rằng thời gian qua, Cục Thuế TP có thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, tuy nhiên việc đối thoại ở cấp chi cục thuế quận, huyện chưa được thường xuyên. Trong khi các vấn đề về thuế được quan tâm nhiều nhất, bằng chứng là trong số 15.000 câu hỏi gửi đến hệ thống đối thoại doanh nghiệp về mọi lĩnh vực thì câu hỏi về thuế chiếm đến 12.000 câu.

Q.NHƯ