Đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển KTXH

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 22/TB-VPCP vừa được ban hành về triển khai kế hoạch năm 2014 của EVN.

Theo đó, các nhà máy điện trực thuộc EVN và các tổng công ty phát điện cần xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy để nâng cao độ sẵn sàng; hạn chế tối đa việc bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy nhiệt điện trong sáu tháng mùa khô.

Các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc hoàn thiện và củng cố thiết bị để vận hành ổn định từ đầu năm. Thủy điện làm việc với chính quyền địa phương vùng hạ du, phối hợp tốt việc phát điện, chống lũ, cấp nước. Các đơn vị phát điện quản lý nhà máy nhiệt điện dầu FO, đảm bảo khả năng sẵn sàng huy động và vận hành. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung nguồn lực, đưa vào vận hành các công trình điện trọng điểm, tăng cường cung cấp điện cho lưới điện miền Nam.

PD

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.