Dừng việc giao bổ sung biên chế, cắt 100% lễ động thổ

Theo đó, trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, quản lý chặt chẽ số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; dừng việc giao bổ sung biên chế. Trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015...

Bên cạnh đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài. Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của địa phương... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm