Giám sát môi trường tại BV Triều An

Ngày 20-8, khảo sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại BV Đa khoa Triều An, đại biểu Nguyễn Văn Lâm, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, lưu ý như trên.

Theo báo cáo, bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải khép kín theo phương pháp hóa sinh với công suất 250-350 m3/ngày đêm. Còn rác thải y tế, rác thải sinh hoạt thì hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị thu gom và xử lý. Tuy có hệ thống xử lý chất thải nhưng hiện nay bệnh viện chưa có nhân sự chuyên trách cho công tác bảo vệ môi trường. Mạng lưới, nhân viên bảo vệ môi trường còn mỏng.

MINH QUÝ

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.