Gỡ vướng về “hóa đơn gốc”

Theo đó, hóa đơn thương mại gốc của sản phẩm là bản hóa đơn được phát hành giữa người bán hàng và người mua tại Việt Nam (chính là hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan).

Cách đây một năm, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2010, trong đó có một thủ tục yêu cầu doanh nghiệp nộp bản sao của hóa đơn thương mại gốc cho hải quan. Tuy nhiên, thế nào là hóa đơn thương mại gốc thì chưa rõ ràng. Sau đó, vào tháng 6-2011, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn rằng hóa đơn thương mại gốc là hóa đơn do “người xuất khẩu ở nước xuất xứ hàng hóa” phát hành. Đến đầu tháng 11, Bộ Công Thương hướng dẫn hóa đơn thương mại gốc là hóa đơn của bên ký hợp đồng mua bán với người nhập khẩu. Dựa trên hướng dẫn này, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cách hiểu thống nhất như trên.

Q.NHƯ

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.