Gỡ vướng về “hóa đơn gốc”

Theo đó, hóa đơn thương mại gốc của sản phẩm là bản hóa đơn được phát hành giữa người bán hàng và người mua tại Việt Nam (chính là hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan).

Cách đây một năm, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 36/2010, trong đó có một thủ tục yêu cầu doanh nghiệp nộp bản sao của hóa đơn thương mại gốc cho hải quan. Tuy nhiên, thế nào là hóa đơn thương mại gốc thì chưa rõ ràng. Sau đó, vào tháng 6-2011, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn rằng hóa đơn thương mại gốc là hóa đơn do “người xuất khẩu ở nước xuất xứ hàng hóa” phát hành. Đến đầu tháng 11, Bộ Công Thương hướng dẫn hóa đơn thương mại gốc là hóa đơn của bên ký hợp đồng mua bán với người nhập khẩu. Dựa trên hướng dẫn này, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cách hiểu thống nhất như trên.

Q.NHƯ