Tại hội thảo “Định hướng nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài” do Bộ KH&ĐT phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài tổ chức sáng 16-5.

 

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông nhấn mạnh: “Tính đến tháng 4 này cả nước có 16.323 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 237 tỉ USD. Kể từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987, dòng vốn FDI đã trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Cũng tại hội thảo, hai dự thảo sửa đổi Luật DN và Luật Đầu tư cũng được đưa ra góp ý. Trong đó nhiều ý kiến cho rằng hiện nay còn quá nhiều vùng cấm trong đầu tư, kinh doanh và còn thiếu minh bạch. Đáng chú ý là số ngành đầu tư, kinh doanh có điều kiện còn quá nhiều với khoảng 330 ngành nghề. Chính những điều kiện này đang là rào cản hành DN. Vì vậy cần rà soát rút bớt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thu hẹp vùng cấm để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và DN làm ăn.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, hiện Việt Nam đang sử dụng mô hình quản lý đầu tư theo hình chiếc phễu ngược. Tức là thắt đầu vào, kiểm soát chặt việc đăng ký đầu tư, hình thành DN nhưng lại mở đầu ra, thiếu hậu kiểm hoạt động của các nhà đầu tư. Trong khi xu thế của thế giới lại đi theo mô hình chiếc phễu thuận, mở đầu vào nhưng siết chặt khâu hậu kiểm. Vì vậy việc sửa đổi Luật Đầu tư và Luật DN lần này sẽ đi theo xu hướng chung của thế giới.

T.HẰNG