Hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh các DN có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những trụ cột cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Những công ty tiêu biểu nằm trong danh sách gồm có: Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động...

Xem xét các chỉ số đo lường khả năng sinh lời của DN trong bảng xếp hạng cho thấy tỉ suất sinh lời trên tài sản (ROA) bình quân của các DN trong bảng xếp hạng đạt 11,4%, giảm nhẹ so với mức 11,9% trong năm trước.

Tuy nhiên, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân của các DN lại tăng 21,7%, cao hơn so với mức 20,9% trong năm 2019. Điều đó cho thấy phần nào hiệu quả sử dụng vốn của các DN có chiều hướng tốt hơn.