2 trường hợp cần tách biệt khi xác định giá đất

2 trường hợp cần tách biệt khi xác định giá đất

(PLO)- Việc xác định giá đất cần tách biệt hai trường hợp: Định giá quyền sử dụng đất để thực hiện mọi loại nghĩa vụ tài chính; định giá để bồi thường cho người sử dụng đất bị thu hồi.
Bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất

Bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất

(PLO)- Theo cơ quan soạn thảo, lý do bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất là vì việc xác định các thành viên trong hộ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất.