Ngày 3-4, Ban Thường vụ tỉnh Ủy tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Dương Phước Định, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Hướng Hóa.

Theo đó, ông Dương Phước Định bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trong thời gian giữ cương vị là Trưởng Phòng TN&MT huyện Hướng Hóa, ông Định thiếu gương mẫu trong công tác, chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Định chấp hành chưa đúng các quy định của Đảng và Nhà nước dẫn đến việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lí đất đai; tham mưu cho UBND huyện thực hiện việc giao đất lâm nghiệp, thu hồi đất, bố trí giao đất sản xuất cho các hộ dân và cho thuê đất không đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu cho UBND huyện kí ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân không đúng trình tự, quy định, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.

Trưởng phòng TN&MT này còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong việc kí kết hợp đồng nguyên tắc về đo vẽ, lập bản đồ dự án trồng cây Mắc ca tại huyện Hướng Hóa.

Ban Thường vụ tỉnh Ủy tỉnh Quảng Trị cho biết những vi phạm của ông Dương Phước Định đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tập thể cấp ủy, cơ quan và cá nhân.