- Ý ông là tui hổng có chuyên môn, dễ đẩy khách hàng lâm tình trạng ế bền vững chớ gì? Thế đã xem Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt chưa?

- Ơ hay, đang nói chuyện tiền bạc và làm ăn, hà cớ gì bà ngoắt sang vấn đề đó?

- Phim ấy vô số lỗi. Bộ Quốc phòng hôm qua đã chỉ ra một loạt, trong đó sơ đẳng như chuyện lễ tiết, tác phong chào hỏi trong quân đội cũng nhầm.

- Nghe đâu bị khán giả nhận xét là thiếu nghiêm trọng sự hiểu biết về quân đội Việt Nam, rồi còn hổng cả ý thức chủ quyền lẫn kiến thức luật pháp nữa thì phải.

- Nên không thể nhân danh thực hiện sản phẩm nghệ thuật mà muốn hư cấu gì cũng được. Không thể đánh đồng toàn bộ khán giả như trẻ con lớp 1 để muốn diễn gì thì diễn.

- Đúng, nhất là những chuyện liên quan đến người lính, đến cách hành xử và chuẩn mực trong quân đội… Mà bà xà quần chuyện đó nãy giờ là ý gì?

- Ý tui là tầm cỡ như nhà sản xuất phim còn thiếu chuyên môn thì vợ ông ảo tưởng kiếm tiền bằng nghề khác… cũng bình thường. Nếu họ biết lắng nghe, xin lỗi rồi sửa sai, tui sẽ bỏ ý định tư vấn làm đẹp!