Một tên trộm lão làng than:

- Nhà tao đột nhập là biệt thự to đùng nhưng khi vô trong, lội từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, thiếu điều đào hết nền nhà cũng chẳng có đồng xu cắc bạc nào. Chẳng lẽ chủ nhà chỉ có “vỏ” mà không có “ruột”?

Kẻ trộm có “số má” góp:

- Két sắt trong căn nhà tao vào trộm cũng chỉ có sổ đỏ, sổ tiết kiệm…, toàn giấy với tờ chứ chẳng có xu nào, quái thiệt!

Nhiều tên trộm đồng thanh:

- Hay giáo trình của ông tổ hết thiêng? Vậy dẹp luôn cái bàn thờ cho rồi.

Sau khi ca thán, đòi dẹp bàn thờ tổ nghề, cả đám nhậu say lăn ra ngủ. Giữa đêm, smartphone của tên trộm lão làng hiện lên tin nhắn: “Gửi các đệ tử: Giáo trình ta huấn luyện các ngươi không sai nhưng chưa cập nhật. Các ngươi cứ theo bài cũ nhưng lựa các đoàn thanh tra kinh lý từ trung ương xuống các địa phương mà hành sự. Họ luôn mang theo hàng chục phong bì do… vợ con nhét vào để mua đất, trả nợ và tỉ tỉ lý do khác. Theo đó mà làm, các ngươi sẽ trúng đậm. Ta đang bổ sung khúc này vào giáo trình. Ký tên: Bạch Mi thần”.